Πωλείται αχρησιμοποίητο Splitter Kathrein, 8 X 7/16 με είσοδο 1 και 5/8,  500 ευρώ

Επωλήθη!