Πωλούνται 2 παραβολικά κάτοπτρα ενός μέτρου 1.7 GHZ, 160 ευρώ.