Πωλείται Digital Exciter DDS30 Sigmacom : 900 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.sigmacom.org/exciter.html