Πωλείται Digital Exciter DDS30 Sigmacom : 800 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.sigmacom.org/exciter.html