Πωλούνται 750 ευρώ, με Ν κονέκτορες, δώρα τα splitter 1Χ4 και 1Χ2 (Μπούρλας 103 - 104 ΜΗΖ)