Πωλούνται 3 τεμάχια APT Horizon codecs με ψηφιακή είσοδο και έξοδο 1.600 ευρώ.